Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Zásady ochrany osobních údajů

v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), vydává provozovatel internetového obchodu tyto obecné zásady ochrany osobních údajů.

 1. Provozovatel internetového obchodu:
  Alaskan Fisherman a.s., IČ: 09924451, DIČ: CZ09924451
  sídlem V celnici 1034/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26090
  (dále jen „provozovatel webu“)
 2. Kontaktní údaje:
  Kontaktní osoba (pověřenec):
  Mgr. Kristýna Malá
  adresa: V celnici 1034/6, 110 00 Praha 1
  e-mail: [email protected]
  tel.: +420 252 252 752

I.
Úvod

 1. V tomto dokumentu informativního charakteru naleznete informace o tom, jaké osobní údaje provozovatel webu zpracovává, a to zejména o svých zákaznících a uživatelích jeho webu, tj. na stránkách alaskanfisherman.cz (dále jen „webové stránky“), a zda údaje jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům jsou používány, komu je provozovatel webu oprávněn osobní údaje předávat a jaká osoba, jíž se zpracováním osobních údajů týká (dále jen „oprávněná osoba“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

II.
Výčet zpracovávaných osobních údajů

 1. Provozovatel webu sbírá o oprávněných osobách různé typy údajů, jakými jsou uživatelské jméno a heslo, kontakty a další nastavení. Provozovatel webu sleduje, jaké produkty si oprávněná osoba na webových stránkách prohlíží a z jakého zařízení, dále jaká z nabídek provozovatele webu zaslaných e-mailem vás zaujaly a odvozuje z toho další údaje o oprávněných osobách, za účelem zobrazování nabídky na míru a budoucího zlepšování vzhledu webových stránek. V případě, že oprávněná osoba u provozovatele webu uskuteční nákup, nebo vytvoří účet, provozovatel webu pracuje také se jménem a příjmením, učiněnými objednávkami a údaji, které si oprávněná osoba nastaví na svém účtu.
 2. Nejčastěji shromažďuje provozovatel webu údaje o oprávněných osobách prostřednictvím poptávkového formuláře.
 3. Provozovatel webu zpracovává zejména následující údaje:
  1. Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, popř. IČO a DIČ, pokud se jedná o podnikající fyzickou osobu;
  2. Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích;
  3. Nastavení, kterým se rozumí údaje o správě vytvořeného účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, sledované produkty (tzv. hlídací psi), vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky;
  4. Údaje o objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, objednaných oprávněnou osobou, způsob doručení, platby a údaje o reklamacích;
  5. Údaje o chování na webových stránkách včetně případů, kdy si oprávněná osoba prohlíží webové stránky přes mobilní aplikaci provozovatele webu, zejména zboží a služby, které si zobrazuje, odkazy, na které kliká, způsob pohybu po webových stránkách provozovatele webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si oprávněná osoba prohlíží webové stránky provozovatele webu, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
  6. Údaje o chování při čtení zpráv zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy oprávněná osoba čte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;
  7. Odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z nastavení, údajů o zboží a službách, které si oprávněná osoba nakoupí u provozovatele webu, údajů o chování oprávněné osoby na webu a údajů o chování oprávněné osoby při čtení e-mailů, které provozovatel webu oprávněné osobě zasílá; zejména se jedná o údaje o pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;
  8. Údaje související s využitím call centra nebo návštěvou prodejny kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které zasílá oprávněná osoba provozovateli webu, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na provozovnách.

III.
Důvod zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v různých situacích pro různé účely. Pokud oprávněná osoba používá webové stránky, na nichž provozovatel webu zpracovává i soubory cookies, používá údaje oprávněné osoby zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování služeb. Pokud se oprávněná osoba na webu provozovatele webu zaregistruje, využívá provozovatel webu údaje pro vedení zákaznického účtu a poskytování souvisejících funkcí. V případě nákupu používá provozovatel webu údaje oprávněné osoby, za účelem vyřízení objednávky, ochraně právních nároků provozovatele webu a plnění zákonných povinností. S pomocí kontaktů na oprávněnou osobu jsou personalizovány nabídky. Se souhlasem oprávněné osoby jsou předávány údaje třetím stranám za účelem zobrazení nabídek na dalších webech a také za účelem zpřístupnění některých dodatečných služeb. Ke zpracování osobních údajů je provozovatel webu oprávněn buď přípravou či plněním smlouvy s oprávněnou osobou, dodržováním právních povinností, ochrana oprávněných zájmů provozovatele webu nebo souhlas oprávněné osoby. V rámci činnosti provozovatele webu jsou zpracovávány osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu, buď:
  1. bez souhlasu oprávněné osoby na základě plnění smlouvy, k ochraně oprávněného zájmu provozovatele webu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
  2. na základě oprávněnou osobou uděleného souhlasu.
 2. Jaká zpracování může provozovatel webu provádět bez souhlasu oprávněné osoby, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči provozovateli webu oprávněná osoba vystupuje – zda je jen návštěvníkem webových stránek, nebo se u nás registrovaný subjekt nebo kupující. Osobní údaje je provozovatel webu oprávněn také zpracovávat, pokud je oprávněná osoba adresátem zboží nebo služby, které jsou u provozovatele webu objednány, v případě osobní komunikace nebo návštěvy prodejny.

IV.
Cookies, využívání a zpracování
osobních údajů návštěvníků webu

 1. Pokud oprávněná osoba navštíví webové stránky, jsou do jejího zařízení ukládány a následně z něj čteny malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který je ukládán v internetovém prohlížeči nebo na pevném disku počítače oprávněné osoby. Některé cookies umožňují propojit aktivity během prohlížení webových stránek provozovatele webu od chvíle, kdy je otevřeno okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy je zavřeno. Ve chvíli, kdy dojde k zavření okna internetového prohlížeče, se cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když oprávněná osoba navštíví webovou stránku, která konkrétní Cookies vytvořila. Dále jsou užívány pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky s podobnou funkcí jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. Veškeré popsané technologie budou dále označovány jako cookies jsou užíván.
 2. Některé cookies do zařízení oprávněné osoby ukládají přímo web, a to za účelem:
  1. identifikace oprávněné osoby při přecházení mezi jednotlivými stránkami webu a při opětovných návštěvách, například aby se při nákupu např. nesmazal nákupní koš, aby bylo možné si zapamatovat přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
  2. zaznamenání si, udělení souhlasu dle tohoto dokumentu,
  3. zajištění bezpečnosti, za účelem zabránění zneužití připojení oprávněné osoby k webovým stránkám provozovatele webu třetí osobou jednající namísto oprávněné osoby
  4. evidence, průzkum a odstraňování poruchy a nefunkční součásti webu.
 3. Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování webové stránky.
 4. Pokud je oprávněná osoba u sebe zablokuje webové stránky nemusí fungovat správně.
  1. získání informací, pro vylepšení webových stránek;
  2. vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti webových stránek, jeho jednotlivých a měření účinnosti reklamy; měření efektivity webu a výdajů na reklamu; pro tento účel jsou z webu získávány další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít, popř. můžeme pseudonymizované údaje předat našim partnerům pro zúčtování provizí;
  3. testování nových funkcí a aplikací před nasazením;
  4. předcházení útoků na webové stránky a ohrožení jejich funkčnosti i bezpečnosti dat oprávněných osob;
 5. Údaje o chování oprávněných osob na webu nejsou získány pouze z cookies. Jsou doplněny také o údaje:
  1. IP adresa zařízení oprávněné osoby;
  2. operační systém zařízení oprávněné osoby, jeho verze a jazykové nastavení
  3. prohlížeč, který na svém zařízení používá oprávněná osoba, jeho verze a jazykové nastavení;
  4. adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na webové stránky.
 6. Pro tyto účely osobní údaje používá provozovatel webu po dobu nejvýše 38 měsíců, přičemž po tuto dobu údaje provozovatel webu uchovává pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování může oprávněná osoba uplatnit námitku

V.
Zpracování osobních údajů zákazníků za účelem plnění
smluvních a zákonných povinností

 1. Údaje jsou zpracovávány i v případě registrace oprávněné osoby na webových stránkách, a to zejména za účelem plnění smlouvy, realizace oprávněných zájmů provozovatele webu a plnění právních povinností.
 2. Za účelem plnění zákonných povinností jsou osobní údaje shromažďovány zejména na základě povinností stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 3. Pokud je oprávněná osoba adresátem zboží nebo služeb, které jsou u provozovatele webu objednány, zpracovávají se identifikační a kontaktní údaje:
  1. na základě oprávněného zájmu provozovatele webu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším oprávněnou osobou. Splnění této smlouvy je oprávněným zájmem provozovatele webu;
  2. na základě oprávněného zájmu provozovatele webu pro získání informací, za účelem zkvalitnění služeb, nebo informací pro vytváření vnitřních statistik a přehledů; oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;
  3. za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
  4. za účelem ochrany právních nároků a vnitřní evidence a kontroly; oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování služeb provozovatele webu.
 4. Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s oprávněnou osobou využívá provozovatel webu osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby uchovává údaje dále na základě oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného zpracovává provozovatel webu osobní údaje oprávněné osoby v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takového řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Oprávněným zájmem je zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje využívá provozovatel webu po dobu nejvýše 10 let k příslušné objednávce.
 5. Osobní údaje oprávněné osoby jsou zpracovávány i v případě návštěvy provozovny provozovatele webu nebo její okolí, kdy je zpracovávána nahrávka z kamerového systému, na které může být oprávněná osoba zachycena, a to na základě oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany majetku a osob pohybujících se v provozovně a jejím okolí.
 6. Ve většině případů zpracovává provozovatel webu osobní údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V některých případech však předává provozovatel webu osobní údaje o oprávněných osobách svým obchodním partnerům pro zajištění platby a dalších náležitostí zakázky.

VI.
Práva oprávněné osoby při nakládání s osobními údaji

 1. Ve vztahu ke svým osobním údajům má oprávněná osoba celou řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.
 2. Právem na přístup k osobním údajům se rozumí právo vědět, jaké údaje jsou o oprávněné osobě zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde byly osobní údaje získány, komu byly předávány, kdo je mimo provozovatele webu zpracovává a jaká jsou další práva související se zpracováním osobních údajů oprávněné osoby. Základní zásady nakládání s osobními údaji pak plynou z tohoto dokumentu. V případě, že si oprávněná osoba není jista, které osobní údaje o ní provozovatel webu zpracovává, je oprávněna provozovatele webu požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup může oprávněná osoba požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.
 3. Pokud oprávněná osoba zjistí, že zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti, má právo požadovat po provozovateli webu jejich opravu.
 4. V některých případech může oprávněná osoba žádat provozovatele webu o výmaz osobních údajů:
  1. provozovatel webu již osobní údaje nepotřebuje pro jakoukoli ze shora uvedených činností,
  2. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů oprávněnou osobou, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je její souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod pro jejich zpracování
  3. oprávněná osoba využije svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů provozovatele webu a tento shledá námitku důvodnou, nebo
  4. právo na zpracování osobních údajů již není v souladu s platnými právními normami.
 5. Existence důvodů uvedených v čl. VI odst. 4 však nezakládá povinnost provozovatele webu přestat zpracovávat osobní údaje oprávněné osoby, trvají – li důvody ochrany jeho oprávněných zájmů.
 6. Oprávněná osoba může, vyjma uplatnění práva na výmaz osobních údajů, uplatnit své právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo umožňuje oprávněné osobě v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů je provozovatel webu povinen omezit, když:
  1. oprávněná osoba popírá přesnost osobních údajů, dokud není jejich správnost s provozovatelem webu vyjasněna,
  2. osobní údaje jsou provozovatelem webu zpracovávány bez dostatečného právního rámce, ale oprávněná osoba bude před jejich výmazem upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekává, že by v budoucnu takové údaje stejně poskytla)
  3. provozovatel webu osobní údaje oprávněné osoby již nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování, ale oprávněná osoba je požaduje pro určení, výkonu nebo k obhajobě svých právních nároků, nebo
  4. oprávněná osoba vznese námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřena oprávněnost námitky, je provozovatel webu povinen zpracování osobních údajů omezit.
 7. Oprávněná osoba je oprávněna získat od provozovatele webu všechny osobní údaje, které poskytla a které zpracovává na základě jejího souhlasu a na základě plnění smlouvy. Osobní údaje oprávněné osoby poskytne provozovatel webu strukturovaně, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 8. Oprávněná osoba může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu provozovatele webu. Jde-li o marketingové aktivity, přestane provozovatel webu osobní údaje oprávněné osoby zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, abych v takovém zpracování pokračoval.
 9. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo oprávněné osoby podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo lze uplatnit zejména v případě, že se oprávněná osoba domnívá, že její osobní údaje zpracovává provozovatel webu neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti prováděnému zpracování osobních údajů je možné podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 10. Správu osobních údajů uplatňuje oprávněná osoba u pověřence, kterým je Mgr. Kristýna Malá - [email protected].
 11. Podnět oprávněné osoby bude vyřízen bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je provozovatel webu oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění je povinen oprávněnou osobu informovat.

V Praze dne 30. 11. 2022

Košík je prázdný

Mám slevový nebo dárkový kupon

Vyberte ryby